Hur man håller sin jakthund i form

Att vara jakthund är inte detsamma som att ligga på sofflocket direkt. Det är enormt krävande för hunden både fysiskt och psykiskt. En otränad hund löper större risk för olika typer av skador och är inte minst latare. I uppfödningen av jakthundar är det därför viktigt att tänka på hundens kost och träning. Här kommer därför ett par tips:

Simtränimunsterlander-1062087_960_720 (2)ng är effektivt och fungerar även varma dagar

Vid simträning är risken för skador minimal, eftersom hunden inte direkt kan slå sig på något. Det är dessutom ett bra alternativ vid varma sommardagar då löpning med hunden inte fungerar. Det finns undersökningar som visar att simträning ger ungefär fyra gånger så effektiv träning som en löptur.

Cykling

När man är ute på cykeltur med sin hund bör man vanligtvis ha långa turer för att ge hunden uthållighet, dessa turer bör dock förkortas och fokuseras på korta intensiva sträckor nära inpå jaktsäsongen, för att hunden ska ha ett bra och explosivt tempo.

Fördelar med att träna sin hund

Fördelarna är förstås att man får en mer effektiv och uthållig jakthund och därmed en mer effektiv jakt. En tränad hund kan jaga flera dagar i sträck, medan en otränad hund ofta måste vila. Ibland i flera dagar mellan passen. För att inte gå miste om viktig jakttid och för att ha så god jaktlycka som möjligt har man alltså allt att vinna på att träna sin jakthund. Träningen påverkar hundar precis som människor koncentrationen på ett effektivt sätt.

Vila behövs också

Även om träning är viktigt och ovärderligt när det kommer till jakthundar, så är det också viktigt med vila och återhämtning. Precis som för människor är vila lika viktig som träning för att utvecklas fysiskt. Det är också viktigt att ge hunden rätt mat i form av kolhydrater för att den ska orka att prestera vid nästa träningspass.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *