Varför jakthund?

För många kan det kännas självklart varför hundar används inom jakt, andra kanske inte förstår eller till och med tycker att det är oetiskt. Eftersom det finns många fördomar när det kommer till jakt görs här ändå ett försök att förklara varför hundar är särskilt viktiga inom jakt.

Jakt i Sverige och dess särskilda förutsättningar

En jakthund som nyttjas på rätt sätt och är effektiv är en mycket stark faktor för en framgångsrik jakt. Hundar har använts inom jakt mycket länge genom historien. Eftersom Sveriges landskap ser ut som det gör med milslånga vidsträckta områden så har Sverige ett särskilt kännetecken inom sin tradition när det kommer till jakthundar och det är att hundarna ensamma dog-1587082_960_720jobbar på långt avstånd ifrån sina förare.

Det svenska landskapet medför att träning och lydnad är extremt viktigt när det kommer till jakthundar. Det är också viktigt att hundens förare har relevant och bred kunskap om hundens funktioner och egenskaper. Föraren måste ha stor medvetenhet och gott omdöme när det kommer till förarens ansvar gentemot hundens handlande och viltet som jagas.

Så vad är då syftet?

Det finns två grundläggande anledningar till varför hundar används inom svensk jakt. Den första anledningen är för att spåra upp och hämta vilt som blivit skjutet eller är skadad på något sätt. När viltet är skadat kan hunden då användas för att undvika onödigt lidande hos viltet. Den andra anledningen är att med hjälp av hunden kunna leda jägaren till viltet eller jaga fram det så det kan skjutas.

Viktigt med samspel och ansvar

Eftersom hundar är överlägsna människor inom både luktsinne, snabbhet och hörsel är dem en fantastisk resurs att ta till när det kommer till jakt. Att ha jakthund kräver ett stort ansvar av ägaren eller föraren och därför är det i alla sammanhang viktigt att det finns ett gott samspel mellan hunden och föraren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *